Naše výsledky

Čo sme za štyri roky urobili?

Naštartovali sme život v meste

V lete víta Zvolenčanov na námestí Fun zóna, v zime sa stretávame vo Vianočnej dedine, v lete na Zvolenských korzách…fun zóna

Veľmi dôležitá je pre nás podpora kultúrnych a činorodých ľudí, vďaka ktorým vznikajú krásne podujatia: Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Majstrovstvá v hasičskom športe, Konferencia pre mladých ľudí, HÝBsa Slovensko a mnohé iné, vyčlenili sme 500 000 € z rozpočtu na splnenie požiadaviek občanov…

majstrovstvá hasičov

Aj vďaka spolupráci s Technickou univerzitou a ďalšími partnermi sme sa stali zeleným mestom a mestom lesníctva.

biotech 2

Investujeme do športu

Rekonštruovali sme futbalový štadión, ihrisko na ZŠ Hrnčiarska, máme koncepciu postupného rozvoja športových areálov základných škôl do roku 2021…

DSC_0660

Rekonštruujeme cesty a verejné priestory

chodník Študentská ul.

Riešime problém s parkovaním na sídliskách

Začali sme vylúčením nadrozmerných áut zo sídlisk, budujeme parkovacie plochy, rokujeme o výstavbe parkovacích domov.

parkovanie nadrozmerných

Zviditeľňujeme Zvolen

Zviditeľňujeme Zvolen v médiách, zrekonštruovali sme Starú radnicu, pracujeme na sprístupnení veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety, budujeme infraštruktúru na Pustom hrade, chceme vrátiť Zvolenský zámok Zvolenčanom, prijímame vzácnych hostí (prezident SR, prezident Rumunska, veľvyslanci krajín, zástupcovia partnerských miest, zahraniční turisti, študenti a seniori…)

prezidenti

Dôležitá je pre nás bezpečnosť a poriadok, riešime sociálne problémy

V uliciach sú občianske hliadky, zaviedli sme projekt „Spoznaj svojho policajta“, osádzame kamery a fotopasce, vybudovali sme komunitné centrum, stredisko osobnej hygieny, ohrevňu pre bezdomovcov, zaviedli sme inštitút osobitného príjemcu, vzdelávame rómsku mládež v Romano Jilo, robíme prevenčné aktivity na školách, máme stredisko komunálnych služieb, kde zamestnávame dlhodobo nezamestnaných, organizujeme brigády pod Pustým hradom.

občianske hliadky 2018_2

 

 Rekonštruujeme školy a škôlky

Zrekonštruovali sme MŠ J. Bánika na Podborovej, MŠ Ľ. Fullu na Zlatom Potoku, MŠ Hrnčiarsku v centre mesta, MŠ Voljanského na sídlisku Západ-Tepličky, jasle na 1. mája, vymenili sme palubné dosky v hale na ZŠ Námestie mládeže, rekonštruujeme školský dvor na ZŠ Hrnčiarska atď.

rekonštrukcie školok

Zlepšili sme informovanosť

Robíme priame prenosy mestského zastupiteľstva, obnovili sme vydávanie Zvolenských novín, využívame Facebook Mesto.Zvolen, mestskú aplikáciu Odkaz starostovi, vážime si osobný prístup a diskutujeme s občanmi.

stretnutia s primatorkou

Reklamy