Čo pripravujeme

Plánujeme dokončiť tieto projekty:

 • vyriešiť problém s parkovaním na sídlisku Západ-Tepličky (začali sme robiť prvé opatrenia),
 • postaviť plaváreň a kúpalisko (poslanci sa zatiaľ nerozhodli o veľkosti plavárne),
 • premeniť areál Borovej hory na denný stacionár alebo senior centrum,
 • zrekonštruovať 3. etapu námestia SNP,
 • zrekonštruovať vnútroblok Hrnčiarska – Bystrický rad – J. Kozáčeka,
 • zrekonštruovať priestor pred železničnou stanicou,
 • zrekonštruovať zimný štadión a ďalšie športoviská na školských dvoroch,
 • sprístupniť vežu Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety,
 • priblížiť Zvolenský zámok ľuďom,
 • vybudovať cyklocestičku na Sekier (vodohospodári plánujú zdvihnúť hrádzu Slatiny v rámci protipovodňových opatrení),

   

Reklamy