Čo sa nám podarilo

Tieto projekty sme úspešne dokončili:

 • vybudovali sme Fun zónu a Vianočnú dedinu,
 • vďaka projektu “Biotechnické inovácie pri zadržiavaní dažďovej vody v meste Zvolene” sme sa stali zeleným mestom,
 • zrekonštruovali sme futbalový štadión,
 • zrekonštruovali sme ihrisko na ZŠ Hrnčiarska,
 • zrekonštruovali sme Starú radnicu,
 • presunuli sme bufet na Pustý hrad,
 • máme občianske hliadky,
 • zaviedli sme projekt „Spoznaj svojho policajta“,
 • vybudovali sme chránenú dielňu na monitorovacom stredisku pri mestskej polícii,
 • vybudovali sme komunitné centrum Romano Jilo a stredisko osobnej hygieny,
 • zriadili sme ohrevňu pre bezdomovcov,
 • zaviedli sme inštitút osobitného príjemcu,
 • vzdelávame rómsku mládež v Romano Jilo,
 • pričinili sme sa pri zrušení nelegálneho obývania chatrčí na Balkáne,
 • zriadili sme stredisko komunálnych služieb a údržby,
 • zrekonštruovali sme MŠ J. Bánika na Podborovej, MŠ Ľ. Fullu na Zlatom Potoku, MŠ Hrnčiarsku v centre mesta, MŠ Voljanského na sídlisku Západ-Tepličky, jasle na 1. mája
 • vymenili sme palubné dosky v hale na ZŠ Námestie mládeže,
 • obnovili sme vydávanie Zvolenských novín.

Získali sme peniaze z eurofondov na tieto projekty:

 • rekonštrukcia MŠ J. Bánika 110 000 €,
 • rekonštrukcia Starej radnice 483 244 €,
 • rozšírenie kamerového systému v meste 17 339 €,
 • rekonštrukcia MŠ Hrnčiarska a MŠ Fullu vo Zvolene 1 061 104 €,
 • rekonštrukcia telocvične ZŠ Námestie mládeže a ZŠ Hrnčiarska 107 900 €,
 • hasičská zbrojnica vo Zvolene 28 343 €,
 • občianska poriadková služba vo Zvolene 143 647 €,
 • biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen 926 100 €,
 • výskum a obnova na Pustom hrade 209 373 €,
 • rekonštrukcia predstaničného priestoru 759 925,50 €,
 • rekonštrukcia vnútrobloku Hrnčiarska – Bystrický rad – J. Kozáčeka 1 879 586,89 €.

 

 

Reklamy